среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plot Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Projekotwanie sztachety plastykowe na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku przypadków.

Balaski PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety PCV na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu a także planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balustrady PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane balaski z plastiku na plot i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий